Evropské fondy

Na této stránce jsou představeny uvedeny projekty, na které získalo město Kroměříž finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie. Prostřednictvím strukturálních fondů přispívá Evropská unie k podpoře rozvoje regionů, konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a kvality života obyvatel.
Finanční podporu mohou obecně získat soukromé i veřejné subjekty, právnické osoby a v některých případech i fyzické osoby. Mohou to být nevládní neziskové organizace, obce a kraje, svazky obcí, státní organizace, firmy, školy aj. Podmínkou získání finanční podpory je předložení kvalitního projektu, který vyhoví stanoveným obsahovým i formálním požadavkům.

Podrobnější informace naleznete na www.strukturalni-fondy.cz

Ukončené projekty