Revitalizace Bezručova parku Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.06929

Integrovaný operační program
Integrovaný plán rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod
Opatření 1.1 Regenerace veřejných prostranství

Období realizace

červen až srpen 2010

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 7 781 059,- Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 6 596 774,- Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 184 285,- Kč

Stručný obsah projektu

Revitalizací nedostatečně udržovaného parku došlo k oživení veřejného prostranství, které bude lépe sloužit svým funkcím - k relaxaci, setkávání a k trávení volného času rodin s dětmi.

V parku bylo redukováno množství zpevněných ploch, které byly nově řešeny žulovou dlažbou a mlatovým povrchem. V centrální části byla vybudována odpočinková zóna s vodním prvkem - chodníkovou fontánou. Park je doplněn novým mobiliářem (lavičkami a odpadkovými koši), informační tabulí a v těsné blízkosti je umístěna nová autobusová zastávka.

V rámci revitalizace bylo provedeno nové veřejné osvětlení a přípojky vody a elektřiny pro napojení fontány.

Stávající dětské hřiště bylo doplněno o pružný pochůzný povrch, který zvyšuje bezpečnost dětí při případném pádu. V parku jsou umístěna 2 pítka. V rámci projektu došlo také k obnově zeleně.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP)