Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 - 92, Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.07837 

Období realizace

1. duben 2014 až 21. červenec 2014 

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 3 453 773 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 1 280 464,4 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 2 173 308,6 Kč

Stručný obsah projektu

Předmětem projektu je modernizace dvou osobních výtahů, vybudování protipožární příčky s dveřmi v každém z pěti podlaží obou objektů bytového domu (Nitranská 4091 – 92, Kroměříž), dále provedení nové elektroinstalace (záložní zdroje pro výtahy a nový pohon vstupních dveří) a protipožární opatření. Součástí je výroba informační desky – publicity projektu, který je financován z prostředků EU. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost a bezbariérovost bydlení v bytovém domě Nitranská 4091 – 92 v Kroměříži. Modernizace osobních výtahů a vybudování požární stěny s kouřo-těsnými dveřmi vytvoří funkční chráněnou únikovou cestu v případě požáru, zlepší bezpečnost bydlení a pohyb osob v bytovém domě, které z velké většiny trpí zdravotním handicapem a jsou imobilní. Modernizace vstupních dveří zvýší bezpečnost bydlení v domě, a to především díky jednoduššímu otevírání a využití systému čipových karet pro vstup. 

Projekt je realizován rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP)