Květná zahrada

ul. Generála Svobody, 767 01 Kroměříž

723 962 891

kvetnazahrada@npu.cz

Branch Image

Květná zahrada byla původně vystavěna v 17. století jako italská zahrada a už ve své době se stala proslulou propojením zahradní architektury a umění. Zahrada je obdélníkové tvaru a má rozlohu 300 x 485 metrů. Vstup do zahrady tvoří portál, kterým se prochází na tzv. Čestný dvůr. Zde jsou umístněny Tropický skleník na jedné straně a na druhé straně skleník studený, kde se nachází sbírky tropické a subtropické flóry.

Dominantou zahrady je kolonáda dlouhá 244 m, zbudovaná v severní části zahrady. Je zde umístěno 44 antických soch a 46 bust osobností antiky. Bočním schodištěm kolonády se návštěvníci mohou dostat na střešní vyhlídkovou terasu.

Druhou dominantou zahrady je budova Rotundy postavená v letech 1667-8. Výzdoba rotundy čerpá z antické literatury. Kroměřížský rodák František Nábělek zde nainstaloval tzv. Foucaultovo kyvadlo, které znázorňuje otáčení Země kolem její osy.

Květná zahrada je výjimečná nejen vzácnou ukázkou architektury, bohatou květinovou výzdobou a řadou vzácných dřevin, ale především tím, že si do dnešní doby zachovala svou historickou podobu. Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům, slavnostem a především návštěvám občanů města i návštěvníků z domova a ciziny.