Podzámecká zahrada

Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

778 434 758

zamek-kromeriz@ado.cz

Branch Image

Podzámecká zahrada je situovaná přímo v návaznosti na arcibiskupský zámek. Byla původně zelinářskou a květinovou zahradou. Teprve v 19. století získala podobu krajinářského parku anglického typu.

Na rozloze 64 hektarů je bohaté zastoupení vzácných stromů z celého světa. Najdete zde tři rybníky, potůčky, romantická zákoutí doplněná sochařskou výzdobou.

Součástí zahrady je zvířecí koutek. Při boční straně zámku je Giardinetto, které v italském terasovém uspořádání představuje v podstatě oddělenou zahradu. V Podzámecké zahradě si mohou návštěvníci prohlédnout také Pompejánskou kolonádu, která vznikla v roce 1846 a byly v ní umístněny busty dovezené z Pompejí.

Hlavní vstup do zahrady je vedle zámku, další vstupy jsou z ulice Vejvanovského ulice Na Kopečku.

V součastnosti je Podzámecká zahrada otevřená od 7.00 do 20.00 h.