Historie

Město Kroměříž je díky své historii, jedinečným památkám a neméně bohatému kulturnímu životu  nazýváno Hanáckými Athénami. Původní osada vznikla při brodu na jedné z tras důležité obchodní a kulturní pravěké komunikace, tzv. jantarové cesty spojující Podunají s Baltem. Od nepaměti je spjato s bohatou historií, tradicemi, úrodnou hanáckou krajinou i s církevní mocí.

Už ve 13. století povýšil biskup Bruno ze Schauenburgu trhovou ves u řeky Moravy na opevněné město a jeho nástupci zde vystavěli gotický hrad, později upravený na renesanční zámek. Slibný rozvoj na konci třicetileté války zastavil švédský generál Torstenson, který v roce 1643 město dobyl a vyplenil. Obrat od neutěšených poměrů přinesl biskup Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna. Ve 2. polovině 17. století město pozvedl z ruin a učinil z něj perlu Moravy. Zámek změnil v honosné sídlo, opravil městské hradby, zámeckou zahradu přestavěl na anglický park a vybudoval mincovnu. Za městskými hradbami vytvořil barokní Libosad, dnes známý jako Květná zahrada.

Významnou kapitolu dějin města tvoří rok 1848, kdy byl do Kroměříže přeložen ústavodárný říšský sněm rakousko-uherské monarchie a kterého se zúčastnila řada významných osobností tehdejšího politického života. V roce 1885 setrval v zámku a v okolí na soukromých poradách císař František Josef I. s ruským carem Alexandrem III. i s manželkami. Tato vzácná návštěva měla na Kroměříž obrovský vliv. Kroměříž se díky ní dostala znovu do centra pozornosti evropské politiky, kdy  diplomatická schůzka rakouského císaře s ruským carem měla snahou oslabit nepřátelskou politiku rakousko-německého spolku vůči Rusku.

V novodobé historii na Kroměříž dolehly události spojené s koncem II. světové války. Dne 4. května 1945 došlo k přímému útoku Rumunské královské armády na Němci obsazené město. K večeru ustupující okupanti vyhodili do vzduchu hlavní most přes řeku Moravu a granátem zapálili zámeckou věž. Pravobřežní část Kroměříže byla osvobozena Rumuny 4. května 1945. Levobřežní část Kroměříže se svobody dočkala 6. května, kdy se Němci stáhli za město, kde došlo 7. května 1945 k vítězné bitvě s 1. čs. armádním sborem bojujícím po boku Rudé armády. Sovětští hrdinové jsou dodnes pochování na místním hřbitově, stejně jako generál a pozdější prezident Ludvík Svoboda.

V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později, v roce 1998, byl komplex Arcibiskupského zámku a zahrad zapsán na listinu světového dědictví UNESCO.