Slavné osobnosti

Rádce dvou českých králů, mladý šlechtic, zvolen biskupem, biskupský trubač, kapelník a skladatel, arcibiskup, kantor, šiřitel národní kultury, přírodovědec a geolog, představitel židovské literatury, malíř a rytec, nejvýznamnější z českých dirigentů 20. století, překladatel orientální literatury, hudební skladatel, dirigent a pedagog, fyzikální chemik, pekař a válečný hrdina, uznávaný český i evropský jazzman a skladatel, režisér, klavírní virtuos, fytoterapeut, proslulý restaurátor, akademický malíř, básník s kytarou, dramaturg a scénarista televizních i celovečerních filmů, klinický psycholog, zakladatel naší hypnologie a další.

Příběhy ze života těchto slavných osobností jsou spjaty s naším městem.

Všichni zde zanechali kousek svého bytí a existence.Významné osobnosti spojené s Kroměříží

 • Bruno ze Schauenburku (1205 – 1281) 
  působil v Kroměříži, olomoucký biskup, rádce a diplomat krále Václava I. a Přemysla Otakara II., zakladatel města Kroměříže, zdejší kolegiátní kapituly a manského soudu 
 • Jan Milíč z Kroměříže (1325 – 1374) 
  narozen v Kroměříži, autor náboženských spisů (např. Tři řeči synodní) 
 • Bartoloměj Paprocký z Hlahol (1543 – 1614) 
  působil v Kroměříži, historik, genealog, heraldik, básník a politický publicista 
 • František z Dietrichsteina (1570 – 1636) 
  kardinál, politik na dvoře Rudolfa II., v Kroměříži dohlížel na úřad manského soudu, na zámek soustředil správu olomouckého biskupství 
 • Pavel Josef Vejvanovský (1640 – 1693) 
  skladatel barokní hudby, v Kroměříži působil ve službách biskupa Lichtensteina, trubač, autor řady světských a chrámových skladeb, biskupský kapelních a ředitel kůru 
 • František Adolf Moravec (1734 – 1814) 
  piarista působící v Kroměříži, historik Moravy, spisovatel, pedagog, teolog a filozof
 • František Mirovít Lorenz (1800 – 1863) 
  varhaník, hudební skladatel a pedagog působící v Kroměříži 
 • František Skopalík (1822 – 1891) 
  narozen v Záhlinicích u Hulína, zakladatel Jednoty záhlinicko-kvasické, rolník, poslanec 
 • Ferdinand Stolička (1838 – 1874) 
  narozen v Bílanech u Kroměříže, geolog a paleontolog v Indii a Tibetu, spisovatel 
 • Antonín Cyril Stojan (1851 – 1923) 
  arcibiskup olomoucký, doktor teologie, spisovatel, zemský a říšský poslanec, starosta Matice Svatohostýnské 
 • Maxmilián Grünfeld (1856 – 1933) 
  narozen v Kroměříži, zástupce vrchního rabína, pedagog, autor publikací o dějinách židů v Kroměříži
 • Ferdinand Vach (1860 – 1939) 
  dirigent, sbormistr, muzikolog, ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži, autor studií o sborovém zpěvu, zakladatel pěveckého sboru později nazvaného „Pěvecké sdružení moravských učitelů“ 
 • Max Švabinský (1873 – 1962) 
  narozen v Kroměříži, významný malíř a grafik (novoromantismus a secese), člen spolku výtvarných umělců Mánes 
 • František Vácslav Peřinka (1878 – 1949) 
  archivář a historik města Kroměříže, topograf, vlastivědný pracovník, místopisec a národopisec, autor Dějin města Kroměříže 
 • Václav Talich (1883 – 1961) 
  narozen v Kroměříži, dirigent (orchestr Národního divadla, Česká filharmonie) 
 • Jan Rypka (1886 – 1968) 
  narozen v Kroměříži, orientalista působící v Istambulu a Teheránu, znalec perské a turecké literatury, spisovatel 
 • Ludvík Svoboda (1895 – 1979)
  v letech 1934–1938 ve velitelských funkcích u 3. pěšího pluku v Kroměříži, generál, prezident Československé socialistické republiky, autor vojenské a memoárové literatury 
 • Jindřich Spáčil (1899 – 1978)
  narozen v Kvasicích u Kroměříže, středoškolský profesor, autor beletrie a literatury pro mládež, publicista 
 • Jaromír Tomeček (1906 – 1997)
  narozen v Kroměříži, prozaik, autor vlastivědné literatury, spisů pro mládež a překladů z maďarštiny 
 • František Kožík (1909 – 1997)
  působil v Kroměříži, prozaik, dramatik a básník, autor rozhlasových a televizních her, filmových scénářů, libret a písňových textů
 • Alexej Čepička (1916 – 1990)
  narozen v Kroměříži, politik (ministr vnitřního obchodu, ministr spravedlnosti, ministr národní obrany), státník (člen předsednictva ÚV KSČ), autor právnické literatury. 
 • Gustav Brom (1921 – 1995)
  jazzový kapelník, hudební skladatel, zpěvák a klarinetista, studoval v Kroměříži 
 • Jaroslav Koutecký (1922 – 2005)
  kroměřížský rodák, odborník v oborech fyzika a chemie, předseda Grantové agentury AV ČR, autor vědeckých publikací z oblasti elektrochemie, kvantové chemie, fotochemie 
 • Karel Kachyňa (1924 – 2004)
  působil v Kroměříži, filmový režisér a scénárista 
 • Miloš Macourek (1926 – 2002)
  kroměřížský rodák, filmový scénárista, dramaturg, autor beletrie - zejména pro děti 
 • Antonín Tučapský (1928 - 2014)
  působil v Kroměříži, hudební skladatel sbormistr, autor publikací z hudební pedagogiky 
 • Stanislav Kratochvíl (∗ 1935)
  psychiatr, psycholog, působí dodnes v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži 
 • Felix Slováček (∗ 1943) 
  klarinetista, saxofonista, studoval v Kroměříži 
 • Karel Kryl (1944 – 1994) 
  kroměřížský rodák, písničkář, básník a grafik, jeden z hlavních představitelů českého protikomunistického protestsongu v letech 1968–1989
 • Boris Krajný (∗ 1945)
  pianista, studoval v Kroměříži 
 • Jaromír Hnilička (∗ 1932)
  hudební skladatel a aranžér působící s Kroměříži, jazzman, trumpetista, spolupracoval s orchestrem Gustava Broma, s Láďou Kerndlem atd. 
 • Antonín Procházka (∗ 1952)
  kroměřížský rodák, herec a režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni, úspěšný autor divadelních, rozhlasových a televizních her, moderátor televizních pořadů, syn skladatele Antonína Procházky 
 • Bořivoj Navrátil (1933 - 2011)
  kroměřížský rodák, významný divadelní filmový a rozhlasový herec, zasloužilý člen Národního divadla, vysokoškolský pedagog