Partnerská města

Chateaudun (Francie)

Město leží na řece Loir 130 km jihozápadně od Paříže. Má 18 000 obyvatel. Chateaudun je východiskem do turisticky významné oblasti. Samotné město má pozoruhodné památky z 12. stol. Město bylo v roce 1723 zničeno velkým požárem. Naštěstí zůstala stará část poblíž zámku zachována. V roce 2000 uplynulo třicet let od uzavření partnerské smlouvy mezi Kroměříží a Chateaudunem.

Nitra (Slovensko) 

Nitra je jedním z nejstarších měst na Slovensku. Sídlil tu kníže Pribina, který dal ve městě postavit a vysvětit první křesťanský kostel na Slovensku. Král Rostislav na toto území pozval soluňské bratry Konstantina a Metoděje, aby mezi lidmi šířili křesťanskou víru v jejich rodné řeči. Kromě bohaté historie je Nitra známá také jako centrum zemědělství či město mladých. Sídlí tu dvě vysoké školy, Univerzita Konstantina Filozofa a Slovenská zemědělská univerzita. Nejdominantnější památkou je Nitranský hrad, který je spolu s opevněním největším středověkým hradištěm. Nitra, to jsou ale také nové čtvrti a sídliště, ulice a silnice, parky a parčíky, reliéfy a sochy, jsou to i nové moderní budovy, upravená prostranství, podniky a závody. Každoročně se v Nitře konají kulturní, sportovní a společenské akce, ze kterých stojí za zmínku Nitranské kulturní léto, Nitra, milá Nitra..., Divadelní Nitra, Nitranský hudební podzim a mnoho dalších. Kroměříž je nejstarším partnerským městem Nitry od roku 1973 

Krems an der Donau (Rakousko)

Město se nachází ve spolkové zemi Dolní Rakousy a má 26 000 obyvatel. Krems je přístavním městem na největší evropské řece Dunaji, která spojovala východ se západem Evropy, Je také univerzitním městem, je významným turistickým centrem pro tuto oblast. Toto spojení umožnilo hospodářský rozvoj města. Okolí města má velmi příznivé podmínky pro pěstování vína a jako první v Rakousku získalo označení „Cittá Del Vino" (Město vína). Údolí Dunaje mezi klášterem v Melku a městem Krems – Wachau bylo zapsáno na Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V roce 1995 město oslavilo 1000 let od svého založení. Partnerská smlouva byla podepsána v roce 1994.

Piekary Slaskie (Polsko)

Toto partnerské město leží poblíž známého průmyslového centra Katovic. Současné Piekary mají 65 000 obyvatel. Nejdůležitějším zdrojem obživy zde tradičně bývalo hornictví. V posledním období došlo k dynamickému rozvoji soukromého sektoru. Nové firmy se zabývají výrobou, obchodem, službami. Piekary Slaskie jsou druhým nejznámějším poutním místem v Polsku, díky bazilice Matky boží Piekarské. Smlouva o přátelství byla uzavřena v r. 2002.

Ramnicu Valcea (Rumunsko)

Město má 125 000 obyvatel a leží na pravém břehu řeky Olt. Ramnicu Valcea je nejen moderním městem s rozvinutým průmyslem a obchodním centrem, ale má také množství historických a architektonických památek. Město je nositelem evropských i mezinárodních cen za výrazné pokroky v oblasti vodního a odpadového hospodářství, čistoty ovzduší i za přístup k informacím. Město se proslavilo i tím, že 29. 7. 1848 zde zazněla poprvé píseň „Probuďte se Rumuni", která je nyní rumunskou státní hymnou.

Ružomberok (Slovensko)

Ružomberok je univerzitní město na severu Slovenska, ležící v Žilinském kraji, na řece Váh. Žije zde 30 000 obyvatel. Město bylo založeno ve 13. století, roku 1318 obdrželo městská práva. V 19. století byl Ružomberok centrem slovenských politických a podnikatelských snah – vznikla zde Slovenská banka, vycházel tu i časopis Hlas; pocházel odsud i slovenský politik a katolický kněz Andrej Hlinka. Roku 1944 zde vypuklo Slovenské národní povstání.

Ružomberok je díky okolní přírodě často vyhledávaný turisty a horolezci. Město se nachází v blízkosti Nízkých Tater, Velké Fatry a Chočských vrchů, které umožňují lehké a středně těžké túry.

Součástí Ružomberka je Vlkolínec, zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO. Představuje unikátní památkovou rezervaci lidové architektury.