Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži

Registrační číslo projektu 

CZ.1.12/2.2.00/41.01970

Období realizace

06/2014 – 11/2014

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 12 595 083,- Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 10 695 788,- Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 899 295,- Kč

Stručný obsah projektu

Předmětem projektu je revitalizace Slovanského náměstí ve městě Kroměříž. Projekt reaguje na potřebu postupné revitalizace zelených ploch v centru města, která jsou v nevyhovujícím stavu.

Slovanské náměstí je ve velmi špatném technickém stavu a nenaplňuje primární funkci tohoto veřejného prostoru, která je dána především v možnosti odpočinku a relaxace. Projekt je určen definovaným cílovým skupinám "Obyvatelé města Kroměříž" a "Návštěvníci města Kroměříž".

Cílem projektu je komplexní revitalizace Slovanského náměstí a navázání tohoto veřejného prostranství na služby občanské vybavenosti. Cíle bude dosaženo důsledným naplněním aktivit projektu.

Realizací projektu dojde k vybudování nové fontány, nových chodníků a zpevněných ploch. V rámci sadových úprav dojde k pokácení přestárlých topolů u kostela a výsadbě celkem 26 kusů nových stromů. Projekt počítá se zachováním ostatní vzrostlé zeleně a revitalizací trávníků. Součástí projektu je dále instalace nového veřejného osvětlení včetně vybudování nové kanalizace a přípojek. Projekt zahrnuje i nový mobiliář – lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ochranné zábradlí, ochranu stromů a plakátovací plochy.

Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava.