Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž

Registrační číslo projektu: 2017010008

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 14.4.2020
Datum ukončení realizace projektu: 13.8.2020

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 29.735.469,- Kč
Dotace  z prostředků SFŽP  25%: 7.433.867,25Kč
Zápůjčka z prostředků EU  75%: 22.301.601,75Kč

Cíle projektu

Cílem projektu je snížení environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení v rámci rekonstrukce technologie chlazení  na zimním stadionu v Kroměříži.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ