Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.09437

Období realizace

9. březen 2015 až 31. červenec 2015 

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 20 476 188,16 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 16 746 364,59 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 3 729 823,54 Kč

Stručný obsah projektu

Město Kroměříž v návaznosti na již úspěšně realizované projekty v rámci IPRM rozšířil plánovaný okruh revitalizovaného území o koncepční řešení revitalizace ploch na sídlišti Oskol a Zachar. Všechny upravované plochy řešené v projektu jsou veřejným prostorem sídlišť. Funkční využití ploch se nemění, dochází k rekonstrukci zpevněných ploch, povrchů hřišť a k obnově zeleně.

Revitalizace sídliště Oskol

Na sídlišti Oskol dojde k velmi žádoucí rekonstrukci komunikace na ulici Spáčilova včetně napojení navazujících ploch. Navrhovaná úprava zajišťuje šířkové parametry, kvalitní povrch a řádné odvodnění zpevněných ploch komunikace a chodníků. Součástí rekonstrukce budou i tři autobusové zastávky v zálivech. 

V části sídliště Oskol (park u řeky Moravy) dojde k rekonstrukci vybraných chodníků a k výstavbě zpevněných ploch v místě stávajících 5 dětských hřišť. Povrch hřišť je navrhován ze zámkové dlažby a z litého PUR povrchu v různých barevných kombinacích. Tímto nahrazením dojde ke snížení hlučnosti a zvýšení bezpečnosti. Plochy hřišť jsou doplněny lavičkami, nové herní prvky nejsou navrhovány.

V rámci sadových úprav jsou řešena čtyři místa na sídlišti Oskol. Jedná se o parky podél řeky Moravy mezi Spáčilovou ulicí a Erbenovým nábřežím, okolí křižovatky před prodejnou Albert, území u deskových panelových domů na ulici Denkova a předprostor ZŠ na ulici Mánesova. Dojde k regeneraci zeleně a zatravněných ploch, probírce stávajících dřevin a k nové výsadbě.

Revitalizace sídliště Zachar

Na sídlišti Zachar dojde k rekonstrukci již nevyhovujících chodníků v ulicích Albertova, Žižkova a E. Krásnohorské. Stávající dětská hřiště (celkem 7 hřišť) budou opatřena novými zpevněnými povrchy a plochy hřišť budou doplněny o lavičky. Na severním a jižním okraji sídliště Zachar I u vstupu do ovocného sadu jsou navrženy informační tabule. 

V rámci sadových úprav dojde k regeneraci zeleně a zatravněných ploch, probírce stávajících dřevin a k nové výsadbě. Navrženy jsou sadové úpravy sídliště Zachar I včetně severního a jižního ovocného sadu, okolí archivu, předprostoru ZŠ Zachar a sídliště Zachar II.

Projekt je realizován rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP).