Zateplení objektu „B“ A „D“ Městského úřadu Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001606

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 29. 6. 2018

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 10 086 356,00 Kč

Dotace EU:  4 034 542,40 Kč (40 %)

Příspěvek příjemce dotace: 6 051 814,60 Kč (60 %)

Cíle projektu

Cílem projektu je komplexní zateplení obálky budovy, které zahrnuje zateplení fasády a výměnu výplní otvorů.

Bude rekonstruována kotelna a dojde k vyregulování otopné soustavy.

Realizací dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ