Revitalizace panelového sídliště Oskol

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.07838český rozhlas jak se 

Období realizace

červen až říjen 2011

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 28 977 810 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 23 661 979 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 5 315 831 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt řeší komplexní revitalizace sídliště Oskol spadající do problémové zóny IPRM Kroměříž (zóny Jihovýchod).

Cílem projektu je zkvalitnit nevyhovující a poškozenou infrastrukturu a vybavení veřejných prostranství, a tím zlepšit životní podmínky obyvatel sídliště. Revitalizace zahrnuje rekonstrukci a budování chodníků, vybudování a úpravu ploch pro kontejnery na domácí odpad. 

V ulici Obvodová a Spáčilova se rozšíří chodník na parametry cyklostezky. Dojde k vybudování parkovacích stání a k rekonstrukci 14  dětských hřišť v různém rozsahu. Stavební úpravy jsou doplněny nově osázenými a osetými plochami zeleně. Stavba přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu a ke zlepšení celkového vzhledu sídliště. Užitek z projektu budou mít všichni obyvatelé sídliště a široká veřejnost pohybující se v prostorách sídliště. 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP).