Revitalizace náměstí Míru v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008029

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 16. 1. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 722 101 Kč
Dotace EU: 1 033 261 Kč (60%)
Příspěvek příjemce podpory: 688 840 Kč (40%)

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci, zakládání a regeneraci zeleně veřejného prostranství s cílem vytvořit reprezentativní prostor sloužící k setkávání a odpočinku s doprovodnou alejovou a liniovou keřovou zelení a květinovými záhony.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ