Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/6.5.00/11.12206

Období realizace

09/2013 - 08/2014

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 3 375 344,42 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 2 233 417,90 Kč
  • Příspěvek ze SR: 159 529,85 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 982 396,67 Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na zakládání a rekonstrukci uličních stromořadí ve městě Kroměříži. Jedná se o projekt, v jehož rámci dojde k vykácení již nevyhovujících dřevin, ošetření stávajících dřevin, vysázení nových dřevin a obnově trávníku v místě výsadby. 

Hlavním cílem projektu je založit a zrekonstruovat uliční stromořadí ve městě Kroměříži a zajistit zlepšení životního prostředí pro obyvatele města a zlepšit celkový vzhled a atraktivitu města Kroměříže.  

Dílčí cíle projektu:

  • Vykácení neperspektivních dřevin, které jsou v havarijním stavu a zvýšení bezpečnosti obyvatel města.
  • Výsadba nových dřevin s ohledem na specifické potřeby daného místa, s ohledem na doporučení AOPK ČR a pravidla OPŽP.
  • Zvýšení biodiverzity ve městě Kroměříži v souvislosti s nově vysazovanými druhy dřevin.
  • Ošetření stávajících dřevin s cílem zlepšit jejich vitalitu a odvrátit jejich havarijní stav.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.