Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/3.1.00/40.01912

Období realizace

04/2014 – 08/2014

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 8 116 626,26 Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů: 6 493 300,01 Kč
Vlastní zdroje žadatele: 1 623 325,25 Kč

Stručný obsah projektu

Stavba je navrhnuta na ulici Gen. Svobody v centru města Kroměříže. Lokalita je vymezena stávající zástavbou, místními komunikacemi a parcelami ve vlastnictví investora. Stavba se nachází v intravilánu města v zastavěném území dle ÚP. Cílem projektu je zlepšit podmínky pro turisty přijíždějící do květné zahrady a zlepšení podmínek a zázemí pro návštěvníky této památky.

Nová úprava nástupního prostoru bude řešit zejména tyto problémy: dočasné stání autobusů po omezenou dobu k výstupu a nástupu osob, zvětšení kapacity parkoviště pro osobní vozidla včetně parkovacích míst pro tělesně postižené občany, přechod pro chodce ke vstupu do zahrady, rekonstrukci přilehlých přístupových chodníků včetně bezbariérových úprav, venkovní informační systém, odpočinkovou plochu, nový mobiliář včetně stojanů na bicykly, osvětlení, rekonstrukci přístupových chodníků a novou výsadbu.

Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava.