Mikroprojekt Kroměříž – Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury

Registrační číslo projektu

CZ/FMP.14/0365

Období realizace

1. 1. 2014 – 30. 9. 2014

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 10 480 EUR

Finanční příspěvek ERDF: 8 908 EUR

Vlastní zdroje: 1 572 EUR

Stručný obsah mikroprojektu

Hlavním cílem mikroprojektu je upevnění partnerství mezi městy Kroměříž a Ružomberok, propagace obou měst a jejich památek UNESCO prostřednictví amatérského lidového umění. Cíl umožní rozšířit spolupráci a partnerství na další organizace z oblasti neziskového sektoru. Rovněž bude podpořeno využití památek UNESCO a současně dojde k obohacení nabídky aktivit pro turisty a návštěvníky obou partnerských měst.

Aktivity v rámci projektu

  • Dvoudenní setkání amatérských lidových umělců v Kroměříži
  • Zhotovení propagačních materiálů
  • Setkání na Vlkolínci