Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/0003161

 Financování projektu

  • Celkové předpokládané náklady projektu: 6 570 905 Kč.
  • Dotace EU 5 585 269,25 Kč (85 %)
  • Příspěvek příjemce dotace 985 635,75 Kč (15 %)

Projekt podpoří řešení zlepšení systému sběru bioodpadů ve městě Kroměříži prostřednictvím zajištění domácího kompostování v lokalitách, které jsou k tomu vhodné. Bude pořízeno 2 137 kompostérů o objemu 900 l, které budou zapůjčeny do jednotlivých domácností. Aktivity budou realizovány v období od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018, kdy proběhne veřejná zakázka a bude vybrán dodavatel a následně budou kompostéry distribuovány.

Projekt spočívá v zavedení systému odděleného sběru bioodpadů na vybraném území města Kroměříže včetně místních částí tam, kde jsou k tomu alespoň minimální předpoklady, a to prostřednictvím domácího kompostování v rodinné zástavbě.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – FONDEM SOUDRŽNOSTI V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ