Starý pivovar - expozice Karla Kryla

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/3.2.00/33.01698

Období realizace

01/2014 – 10/2014

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 10 402 798 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 8 510 064 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 892 734 Kč

Stručný obsah projektu

Rekonstrukce kulturní památky - budovy Starého pivovaru a jeho nové využití pro oblast cestovního ruchu. Naplněním tohoto cíle dojde k rekonstrukci kulturní památky (Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR č. 32221/7-6009 ze dne 3. května 1958) stojící v samém centru města. Přízemí získá nové využití a bude věnováno moderní historii a kultuře. Atraktivita pro turisty bude zajištěna nejen proměnlivostí expozic, ale také doplňujícími akcemi a zážitkovými produkty, které budou plně využívat přízemní a venkovní prostor budovy. Prostor bude řešen bezbariérově.

Zřízení stálé expozice moderních dějin se zaměřením na osobnost Karla Kryla v kontextu prostoru a doby. Zřízením expozice dojde k zaplnění bílého místa (K. Krylovi není věnována žádná stálá expozice) a rozšíření nabídky pro návštěvníky o tématiku moderní historie. Osobnost Kryla bude prezentována v moderním pojetí, multimediální expozici doplní výstavy orientované na historické a kulturní vazby a propojení s dalšími významnými osobnostmi regionu. Prostor bude připraven pro návštěvníky všech věkových kategorií, bude propojovat vzdělávání s kulturou a vlastními zážitky. Zajištění moderního prostoru pro realizaci akcí spojených s osobností Karla Kryla a akcí navazujících na širší aktivity zaměřené na podporu cestovního ruchu v Kroměříži. 

Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava.