Cyklostezka podél Baťova kanálu – úsek Kroměříž, Střížovice, Kvasice

Období realizace

3/2009 – 6/2010

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 28 628 764,46 Kč (100 %)
Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava: 24 334 449,31 Kč (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 4 294 315,15 (15 %) 

Stručný obsah projektu

Předmětem integrovaného projektu je vybudování páteřní cyklostezky pro cyklisty a chodce se zpevněným povrchem včetně doprovodné infrastruktury. Nová cyklostezka je určena výhradně pro bezmotorovou dopravu a přímo propojí obce Kroměříž, Střížovice a Kvasice. Budou vytvořeny bezpečné podmínky pro dopravu obyvatel, cykloturistů a návštěvníků.

Stezka je součástí „Cyklostezky podél Baťova kanálu", která je jednou z priorit Zlínského kraje. Stávající mezinárodní cyklotrasa „Moravská stezka" vedená po intenzivně namáhané komunikaci II/367 nemá dostatečné parametry k uspokojení současné poptávky po přepravě cyklistů a automobilové dopravy a tím vznikají dopravní nehody.

Všeobecný cíl projektu

Zlepšit dostupnost obcí Kroměříž, Střížovice, Kvasice vybudováním páteřní cyklostezky pro bezmotorovou dopravu, která je částí „Cyklostezky podél Baťova kanálu". Stezka bude využívána k denní dopravě, volnočasovým aktivitám a cykloturistickým návštěvám.

Specifické cíle projektu

  • vybudovat úsek páteřní cyklostezky, spadající do systému EUROVELO č. 9
  • vytvořit silné partnerství mezi obcemi podél řeky Moravy
  • vybudovat kvalitní infrastrukturu pro bezmotorovou přepravu obyvatel
  • snížit dopravní nehodovost na komunikaci II/367
  • zvýšit turistickou atraktivnost regionu kroměřížska
  • provázat aktivity vodní a bezmotorové dopravy do kvalitního turistického produktu

Partneři

  • Obec Střížovice
  • Obec Kvasice