Plán udržitelné městské mobility Kroměříž

Financování projektu

  • Celkové náklady: 2 032 300,- Kč
  • Dotace ze SFŽP ČR: 1 000 000,- Kč
  • Vlastní podíl žadatele: 1 032 300,- Kč

Popis

Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života.

Plán udržitelné městské mobility (zkr. PUMM ) by měl přispět k systémovějšímu přístupu k dopravě a mobilitě, aby se související opatření a investice na úrovni města v následujících letech nerozhodovala ad-hoc bez řádné analýzy a jednotné vize. Předpokladem pro dosažení tohoto stavu je společenská shoda, a proto je při vytváření kladen důraz na veřejné projednání jak se zástupci odborné, tak i laické veřejnosti.

Hlavním důvodem pro pořízení PUMM je vytvoření strategického dokumentu, který bude řešit mobilitu ve městě komplexně ve vazbě na potřeby obyvatel, návštěvníků města a podnikatelské sféry s cílem zlepšit kvalitu života ve městě.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.