Zvyšování profesionality a kvality řízení Městského úřadu v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.3.4.74/0.0/0.0/16_033/0002791

Období realizace

1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 6 497 850 Kč

Příspěvek unie: 5 523 172,50 Kč

Národní zdroje: 649 785 Kč

Vlastní zdroj financování: 324 892,50 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit profesionalizaci veřejné správy a zajistit optimalizaci procesů a postupů a celkově zvýšit kvalitní fungování prostřednictvím zavedení metody řízení CAF (Společný hodnotící rámec) do praxe úřadu, využít potenciál budovaných místních partnerství prostřednictvím rozšíření aktivit MA 21 (místní Agenda 21) a zajištěním kvalitních příležitostí ke zvyšování znalostí a dovedností prostřednictvím vzdělávacích aktivit.

Dokumenty

Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a místní Agendy 21 rok 2018 (pdf, zveřejněno 21. 12. 2018)

Akční plán zlepšování CAF 2018 - 2021 MěÚ Kroměříž
(pdf, zveřejněno 21. 12. 2018)

Sebehodnotící zpráva CAF 2018 MěÚ Kroměříž
(pdf, zveřejněno 21. 12. 2018)