Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO

Registrační číslo projektu

CZ.1.12/3.1.00/37.01796

Období realizace

04/2014 – 09/2014

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 4 829 362 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 4 104 957 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 724 405 Kč

Stručný obsah projektu

V rámci realizační fáze bude v Kroměříži dokončena trasa UNESCO, která tvoří základ pro systém infotras ve městě a všechny navazující trasy vedou právě k této "páteřní" trase, která současně navádí návštěvníky do cílových míst, ať už se jedná o další památky, nebo jiná významná místa (místa konání akcí, nádraží atd.). Přímo na trase UNESCO budou doplněna dvě místa pro setkání, která budou vybavena jednak informačními totemy, případně v kombinaci s dotykovými kiosky a rozcestníky, návštěvníci budou mít k dispozici rovněž lavičky k odpočinku.

První takové místo bude umístěno v těsné blízkosti zámku (Sněmovní náměstí), druhé přiblížně v polovině trasy - v blízkosti kroměřížského gymnázia (Milíčovo náměstí).

Další dvě místa návštěvníky přímo k trase navedou a logicky na sebe navazují. Třetí místo bude návštěvníkům k dispozici u kostela p. Marie (dolní část Riegrova náměstí) a čtvrté přímo v centru města (Vodní ulice) v blízkosti Velkého náměstí.

Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava.