IPRM Kroměříž Revitalizace sídliště Slovan II

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.09131 

Období realizace

12. listopad 2013 až 5. červenec 2014 

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 11 584 377,69 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 9 094 053,08 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 2 490 324,61 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl zefektivnit a zkvalitnit životní podmínky obyvatel sídliště Slovan, a podpořit tak záměr města k vytváření bezpečných a příjemných zón pro všechny věkové kategorie občanů v zóně Jihovýchod. Projekt navazuje na již zrealizovanou revitalizaci sídliště Oskol a Bezručova parku. Posláním projektu je nabídnout obyvatelům města nově revitalizované sídliště, které uspokojí jejich potřeby, a to v následujících směrech:

  • rekonstrukce stávajících komunikací a pěší,
  • zvýšení bezpečnosti pohybu v prostorách sídliště,
  • rekonstrukce zpevněné plochy a parkovacích stání,
  • modernizace 7 dětských hřišť,
  • eliminace dopravních kolizí v rizikových úsecích v blízkosti základní školy Slovan,
  • rekultivace zeleně, zatravnění ploch, výsadba nových keřů a stromů a výměna, úprava či pořízení městského mobiliáře. 

Projekt je realizován rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod.

 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP)