Založení LBK Barborka

Registrační číslo:

NPO_POPFKe_1_2023_00179

Cíl projektu: 

Založení nového stromořadí podél polní cesty v k. ú. Bílany -  výsadba 33 ovocných stromů (slivoň švestka, jabloň domácí, jeřáb oskeruše).

Realizace:

říjen 2023

Celkové náklady:

219 091,68 Kč

Dotace AOPK:

178 073,- Kč