Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/53.00005

Období realizace

9/2010 – 8/2013

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 9 912 314,40 Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů: 8 425 467,24 Kč (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 1 486 847,16 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl podpořit rozvoj řízení města Kroměříže a zajistit jeho lepší efektivitu. K dosažení cíle byly navrženy následující aktivity:

  • Procesní řízení - Digitalizace rozhodovacích procesů města Kroměříže

Do řízení města bude zavedeno využití ICT. Dojde tak ke zrychlení a následnému zefektivnění procesu a bude možno snížit množství tištěných a kopírovaných podkladových materiálů.
Členové RMK a ZMK, a klíčoví pracovníci MěÚ budou pro svou práci využívat počítačové vybavení (notebooky resp. netbooky), bude zřízeno datové úložiště pro podklady (alternativně řešen přenos dat prostřednictvím datových schránek nebo externích disků). Zasedací místnost a další vybrané prostory MěÚ budou pokryty wi-fi signálem internetem. Zastupitelé budou mít možnost konzultací s informatikem. Bude zpracována analýza optimalizace celého procesu a navrženo optimální řešení pro rozvoj využití techniky.
V rámci nového řešení bude respektována veškerá legislativa a platné normy, dojde však ke změně "technického řešení" předávání a zpracování dat, včetně digitalizace části tištěných dokumentů a vyřešení jejich archivace.

  • Strategické plánování - Tvorba koncepcí rozvíjejících Strategický plán města Kroměříže a jeho aktualizace

SP řeší Kroměříž v rámci svých procesů průběžně. Projekt umožní řešit financování aktualizace plánu a přípravu dílčích koncepcí - akčních plánů pro specifikované oblasti (rozvoj a sociální služby).Projektové řízení - Unifikace systému přípravy, realizace a udržitelnosti projektů obcí. Kroměříž již má zřízenu projektovou kancelář a projektové řízení je součástí pracovních procesů v MěÚ. Vzhledem k překotnému vývoji oboru je nutno uvést systém projektového řízení do souladu s existujícími standardy (IPMA).

  • Součástí všech aktivit 2 a 3 je vzdělávání zapojených pracovníků, ať už jde o samotné vedení města Kroměříže, či pracovníky zapojené do jednotlivých činností.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.