Mikroprojekt Kroměříž – Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury

Registrační číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/14.25615

Období realizace

09/2014 – 12/2014

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu:  29 115 021,50 Kč
  • Nezpůsobilé výdaje: 7 292 757,00 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 18 548 924,82 Kč
  • Příspěvek ze SR: 1 091 113,22 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 2 182 226,46 Kč

Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Zachar v Kroměříži, navržené stavební úpravy zahrnují:

  • zateplení obálky budov v celém rozsahu použitím kontaktního zateplovacího systému 
  • výměnu původních ochlazovaných výplní otvorů (oken, světlíků, a dveří) 
  • nové oplechování parapetů a atik z poplastovaného plechu
  • zateplení dvouplášťových i jednoplášťových plochých střech, včetně výměny střešních vtoků

Z hlediska architektonického dojde i ke změně vzhledu budov objektu základní školy. Na celkový nový vzhled budou mít vliv nejen nové výplně otvorů, ale i celkové nové barevné řešení fasád jednotlivých budov. 

Stavebními úpravami dojde i ke zlepšení užitných vlastností jednotlivých místností a prodlouží se životnost regenerované stavby

Cíl projektu  

  • snížení emisí a úspory energie

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.