Škola hrou – počítače ve výuce kroměřížských základních škol

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.1.08/02.0031

Období realizace

1/2010 – 6/2012

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 10 929 909,- Kč
Evropský sociální fond: 9 290 423,- Kč (85 %)
Státní rozpočet ČR: 1 639 486,- Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl zavést do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů nekroměřížských základních školách ICT.

Žadatelem o dotaci je město Kroměříž, které chce systémově řešit rozvoj vzdělávání na „svých" základních školách. Partnery je šest základních škol , které budou do projektu zapojeny ve dvou etapách.
Na všech školách budou tvořeny nové metodické příručky pro výuku s podporou ICT , budou pořízeny mobilní počítačové učebny, pedagogové budou mít k dispozici potřebnou techniku, poradenskou podporu i vzdělávání. Nové metody budou během realizace projektu zavedeny do praxe. Školy budou sdílet informace a budou si navzájem poskytovat podporu.

Výstupy projektu bude 72 nových nebo inovovaných programů, 10 nově vytvořených nebo inovovaných produktů s komponentou ICT a 14 s komponentou životního prostředí. V rámci realizace projektu bude podpořeno 2 100 žáků škol a 160 pedagogů.

Partneři

  • Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace
  • Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace
  • Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace
  • Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace
  • Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace
  • Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu.