Snížení energetické náročnosti domova zvláštního určení Lutopecká 1422/1a v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/00101002.

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 2. 11. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 17. 1. 2022

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 32 939 529,00 Kč
Dotace EU: 14 822 788,05 Kč (45%)
Příspěvek příjemce podpory: 18 116 740,95 Kč (55%)

Cíle projektu

Cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění objektu a tím i produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ