Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0012672

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 30. 6. 2017 
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 89 999 199,19 Kč 
Dotace EU: 26 999 759,75 Kč 
Dotace SR: 10 799 903,90 Kč 
Příspěvek příjemce podpory: 52 199 535,54 Kč

Cíle projektu

Snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

„Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“ je spolufinancován Zlínským krajem.