Ovocný sad Zlámanka

Registrační číslo projektu

OPZP_22_1_3_01_00150

Termín realizace projektu

04/2024 – 10/2026

Financování projektu

celkové náklady:       330 552,- Kč

dotace EU:                 264 441,-    Kč 

Cíl projektu

Cílem projektu je obnova ovocného sadu a výsadba stromořadí ve Zlámance – místní části města Kroměříže. Realizace zahrnuje odstranění náletových dřevin, ošetření 40 stávajících a výsadbu 35 nových stromů (ovocných dřevin v sadu a lípy malolisté v jednostranném stromořadí). Součástí projektu je tříletá následná péče o dřeviny v letech 2024-2026.