Azylový dům Astras - rekonstrukce sociálního zázemí objektu

Název projektu

Azylový dům Astras - rekonstrukce sociálního zázemí objektu 

Číslo projektu

CZ.06.04.02/00/22_014/0002905

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2023

Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2025

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 5 774 993,80 Kč

Dotace EU: 4 627 779,17 Kč 

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 1 147 214,63 Kč 

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Půjde o zkvalitnění poskytovaných služeb klientům azylového domu pro muže v Kroměříži. Prostřednictvím rekonstrukce sociálního zázemí pro klienty azylového domu pro muže včetně zázemí pro zaměstnance dojde ke zlepšení podmínek pro poskytování služeb ve vztahu ke klientům zařízením. 

Azylový dům pro muže poskytuje krátkodobé ubytování pro muže s kapacitou 45 ubytovacích míst, současně zde funguje nízkoprahové denní centrum Adam pro muže a ženy s denní kapacitou 15 osob.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027.