Zvýšení bezpečnosti chodců v Kroměříži II.

Registrační číslo projektu

CZ.06.06.01/00/22_040/0002676

Termín realizace projektu

2021–2024

Financování projektu

celkové způsobilé výdaje 7 946 845,30 Kč
příspěvek Unie (dotace) 6 754 818,51 Kč
vlastní zdroje 1 192 026,79 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba nové komunikace pro pěší v ulicích Obvodová, Lutopecká a Velehradská ve městě Kroměříž, a s tím spojené zvýšení bezpečnosti dopravy v těchto lokalitách zatížených vysokou intenzitou dopravy.

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v Kroměříži II. je spolufinancován Evropskou unií.