Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž

Termín realizace projektu

2024 – 2025

Financování projektu

dotace EU: 5 794 456,99 Kč
vlastní zdroje: 10 660 012,87 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je přestavba stávajícího objektu bývalé plynové sídlištní kotelny na administrativní budovu – spisovnu MěÚ Kroměříž.

Velké prosklené copilitové plochy stavby budou nahrazeny vyzdívkami, objekt bude zateplen a vznikne jednoduchý monoblok s barevně a graficky pojednanou fasádou. 

Bude provedeno nové závětří, přístupová rampa, parkovací plocha, chodník a bude instalován systém FVE.

Revitalizace občanského vybavení je spolufinancováno Evropskou unií z dotačního programu NPO Brownfieldy ze Státního fondu podpory investic