Revitalizace zeleně v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013661

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 17. 8. 2021

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje: 3 098 310 Kč

Dotace EU: 2 633 563 Kč (85 %)

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 464 747 Kč (15 %)

Cíle projektu

Projekt je zaměřen na revitalizaci zeleně ve vybraných veřejných prostranstvích města Kroměříže spočívající v obnově a doplnění zeleně.

V rámci realizace dojde k pěstebním opatřením, k ošetření a výsadbě nových jedinců dřevin, trvalek a cibulovin a k založení trávníků v zastavěném území města.

Dále budou doplněny prvky mobiliáře a přesunuty stávající herní prvky tak, aby funkčně sloužily k setkávání a odpočinku.

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie (Operační program životní prostředí na období 2014 - 2020).