Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova

Období realizace

Datum zahájení realizace projektu: 30. 6. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 5. 2022

Financování projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu: 59 900 000,- Kč
Dotace EU: 50 915 000,- Kč
Dotace SR: 2 995 000,- Kč
Příspěvek příjemce podpory: 5 990 000,- Kč

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vybudování samostatného parkovacího systému P + G a B + R na katastrálním území města Kroměříž v blízkosti historického centra města. Parkovací dům je navržen za účelem podpory rozvoje kombinované automobilové, pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy ve městě. 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ – EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU