Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž IV

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/23_017/0008277

Období realizace:

Zahájení realizace projektu: 1.12. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025

Financování projektu:

  • Celkový rozpočet: 9 990717,80 Kč
  • Dotace: 9 491181,91 Kč (95 %)
  • Vlastní zdroje příjemce: 499 535,89 Kč (5 %)

Žadatel: město Kroměříž

Partneři s finančním příspěvkem: MAS Jižní Haná, MAS Hříběcí hory

Cíl projektu:

Projekt Místní akční plán ORP Kroměříž IV bude realizován po dobu 25 měsíců od prosince 2023 do prosince 2025. V průběhu realizace projektu dojde k udržení a posílení existujících partnerství v území a funkční sítě mateřských a základních škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů zapojených do vzdělávání dětí do 15 let. Realizace bude probíhat v rámci 4 povinných aktivit stanovených pravidly pro žadatele a příjemce, spec. část. 

Povinné aktivity projektu:

KA 1 Řízení projektu

KA 2 Vnitřní hodnocení projektu

KA 3 Rozvoj a aktualizace MAP

KA 3.1 Řídící výbor a organizační struktura MAP

KA 3.2 Zpracování komunikačního plánu a realizace konzultačního procesu

KA 3.3 Pracovní skupina pro financování

KA 3.4 Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

KA3.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

KA 3.8 Místní akční plánování

KA 3.9 Spolupráce s projektem IDZ/krajem

KA 3.10 Spolupráce s IPs

KA 4 Implementace akčních plánů

Odkaz na webové stránky projektu: www.mapkm.cz

Odkaz na facebook projektu: https://www.facebook.com/mapkromeriz