CYKLOSTEZKA KOTOJEDY - VÁŽANY

Registrační číslo projektu

CZ.06.06.01/00/22_035/0003069

Termín realizace projektu

2021–2024

Financování projektu

celkové způsobilé výdaje 8 951 040,39 Kč
příspěvek Unie (dotace) 7 608 384,33 Kč
vlastní zdroje 1 342 656,06 Kč

Cíl projektu

Cílem projektu je výstavba nové společné stezky pro chodce a cyklisty mezi místními částmi města Kroměříže (Kotojedy a Vážany), díky čemuž dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v dané lokalitě.

Projekt Cyklostezka Kotojedy - Vážany je spolufinancován Evropskou unií.