Odbor občansko-správních agend

Budova B

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Oddělení matriky sídlí na Velkém náměstí 115/1 - budova radnice, 1. patro

Odbor patří k největším na radnici a je rozdělen na oddělení správních agend, oddělení matriky, oddělení občansko-správních přestupků a oddělení dopravy a silničního hospodářství.

Na oddělení správních agend si vyřídíte cestovní doklady, občanské průkazy, trvalé bydliště, záležitosti související s evidencí obyvatel a registrem vozidel.

Pod oddělení matriky spadá uzavírání sňatků, vydávání rodných a úmrtních listů, ale i ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace).

Oddělení občansko-správních přestupků projednává přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku a další přestupky, ke kterým není věcně příslušný jiný odbor. 

Oddělení dopravy a silničního hospodářství kompletně řeší problematiku dopravních přestupků, agendu řidičských průkazů a registru řidičů, dále záležitosti silničních uzavírek a dopravního značení ve spádovém území města Kroměříže a také zde funguje silniční správní úřad. 

Úplný přehled činností Odboru občansko-správních agend najdete v organizačním řádu.

Oddělení dopravy a silničního hospodářství

 1. B

  Mgr. Martin Bureš, MA

  výkon silničního správního úřadu a speciálního stav. úřadu
 2. C

 3. D

 4. H

  Libor Hájek

  zvláštní užívání komunikací, uzavírky, dopravní značení, uložení sítí
 5. K

 6. M

 7. N

 8. P

 9. S