Změna příjmení po rozvodu manželství po lhůtě 6 měsíců na dřívější příjmení

V případě promeškání 6 měsíční lhůty po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství se postupuje jako u změny příjmení, formou správního řízení.

Co k tomu potřebuji?

Žadatel si podá u matričního úřadu příslušného dle trvalého pobytu

  • žádost s odůvodněním - viz. Změna jména nebo příjmení
  • rodný list, oddací list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • občanský průkaz nebo cestovní pas

Správní poplatek je 300,- Kč. Lhůta pro vyřízení je 30 dní.