Legalizace matričních dokladů

Matriční úřad provádí ověřování ( legalizaci) rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Kroměříž.

Legalizace na matriční doklad se provede tehdy, pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření (Apostille, superlegalizace).

K podání žádosti o legalizaci dokladu je oprávněna osoba, pro kterou má být doklad legalizován nebo člen rodiny.

Co k tomu potřebuji?

Legalizace je zpoplatněna částkou 100,- Kč, vyřizuje se na počkání po vyplnění "Žádosti o legalizaci matričního dokladu".

Formuláře ke stažení