Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení.
To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popř. první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.
Oznámení může učinit:   

  • rozvedený manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela   
  • rozvedený manžel, který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí

Co k tomu potřebuji?

  • učinit prohlášení - písemně nebo ústně do protokolu
  • platný průkaz totožnosti
  • oddací list (oddací list nemusí předkládat v případě, že oznámení činí u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci

Formuláře ke stažení