Prohlášení o volbě druhého jména

Občan, který má v matrice zapsáno jedno jméno, může před kterýmkoli matričním úřadem prohlásit, že bude užívat jména dvě

  • totožnost prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem
  • předloží rodný list, případně další matriční doklady v nichž se změna promítne
  • nezletilý starší 12 let přikládá svůj písemný souhlas

Prohlášení lze učinit jen jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud je občan narozen do 31. 12. 1949 a má v matrice narození zapsána dvě jména, pak jako druhé jméno si může zvolit pouze toto jméno.

Za tento úkon se nevybírá žádný poplatek.

Formuláře ke stažení