Zápis do zvláštní matriky

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na

  • území cizího státu
  • zastupitelském úřadu ČR
  • lodi nebo letadle mimo území ČR
  • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu

Co k tomu potřebuji?

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u kteréhokoli matričního úřadu nebo u zastupitelského úřadu ČR a připojí se k ní

  • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události
  • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká
  • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, zapisovaných do matriční knihy