Narození - vystavení rodného listu

Narození – vystavení rodného listu

dle zákona 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Městský úřad Kroměříž vede matriční knihy pro město Kroměříž a dále podle vyhlášky 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů vede knihy narození pro obce Bařice –Velké Těšany, Bezměrov, Jarohněvice, Kostelany, Lubná, Lutopecny, Rataje, Skaštice, Šelešovice, Věžky, Zlobice.

Zápis do knihy narození se provede na základě Hlášení o narození dítěte vystaveného zdravotnickým zařízením.

Co k tomu potřebuji?

Pro zápis narození jsou zapotřebí tyto doklady

  • manželé:

a) oddací list b) prohlášení o volbě jména ( jmen) dítěte – podepsané od obou rodičů c) OP obou rodičů, případně CP

  • svobodná matka :

a) rodný list matky b) prohlášení o volbě jména , jménech dítěte c) souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti d) OP nebo CP matky

  • rozvedená, ovdovělá matka :

a) rodný list matky b) prohlášení o jménu (jménech) dítěte c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela d) souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti d) OP nebo CP Rodný list dítěte je možné převzít osobně přímo na matrice Městského úřadu Kroměříž po předložení výše uvedených dokladů a průkazu totožnosti alespoň jednoho z rodičů. Prvopis rodného listu dítěte je vyhotoven bez poplatku, obdrží jej zákonní zástupci.

Formuláře ke stažení