Nahlédnutí do matričních knih a sbírek listin

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě sbírek listin a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře na základě Žádosti o nahlédnutí do matriční knihy fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (za členy rodiny se považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům.

V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i osvojenec.

Co k tomu potřebuji?

Podat vyplněnou Žádost o nahlédnutí do matriční knihy.

Správní poplatek:

  • nahlédnutí do matrik 50,- Kč za každý zápis nebo 200,- Kč za každou započatou hodinu hledání v matrikách.

Formuláře ke stažení