Určení otcovství

Rodiče, kteří neuzavřeli manželství a jsou plnoletí mohou učinit souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému (narozenému) dítěti před kterýmkoliv matričním úřadem nebo příslušným soudem. Na matričním úřadu v Kroměříži můžete určit otcovství v úřední dny pondělí a středa 7.30 - 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod. V ostatní dny, prosím využijte možnosti telefonického nebo e-mailového objednání. Děkujeme za pochopení.

Co k tomu potřebuji?

Je nutné předložit tyto doklady:

Nenarozené dítě

  • rodné listy rodičů
  • občanské průkazy nebo cestovní pasy rodičů
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek soudu o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela
  • těhotenský průkaz matky

Narozené dítě

  • rodné listy rodičů
  • občanské průkazy nebo cestovní pasy rodičů
  • rodný list dítěte
  • rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

K určení otcovství je třeba, aby od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, případně od úmrtí manžela matky dítěte, uběhlo 300 dní. Pokud je předpokládaný termín porodu v této tzv. ochranné lhůtě a otcem dítěte není manžel matky, kontaktujte matriční úřad, kde vám poradíme, jak postupovat dál.  Pokud jsou předloženy všechny doklady, provede se zápis o určení otcovství ihned.  Je-li jeden z rodičů nezletilý, obrátí se rodiče na příslušný soud. Pokud některý z rodičů dítěte nemluví nebo nerozumí česky, je u jednání nutná přítomnost úředního tlumočníka (seznam tlumočníků najdete na www.justice.cz). Tlumočníka si zajišťují rodiče dítěte sami na vlastní náklady.