Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky registrační značky

Životní situace se týká výdeje nových tabulek registrační značky za ztracené, zničené, poškozené nebo odcizené.

Příslušnost:

kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník 
 • provozovatel
 • osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem

Co k tomu potřebuji?

 • Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
 • Ohlášení věci na policii (v případě odcizení)
 • Poškozené, příp. zbylé tabulky registrační značky
 • Osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz
   

Poplatky:

 • za 1 ks tabulky s RZ …. 200,- Kč (jeden automobil 400,- Kč)
 • za změnu ….. 50,- Kč

Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů