Duplikát Osvědčení o registraci vozidla

Životní situace se týká výdeje nového technického průkazu za ztracený, zničený, poškozený nebo odcizený.

Příslušnost:

Kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník 
  • provozovatel
  • osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem 

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu
  • Doklad totožnosti žadatele (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Ohlášení věci na policii (v případě odcizení)
  • Osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, jsou-li k dispozici (v případě poškození)

Poplatky:

  • 500,-
  • 100,- v případě odcizení a doložení protokolu od Policie ČR Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.