Ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu

Jedná se o vrácení silničního vozidla do silničního provozu.

Příslušnot: Registr vozidel obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kde bylo vozidlo vyřazeno z provozu

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
  • osoba zmocněná vlastníkem
  • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
  • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Technický průkaz
  • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)

 Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.